Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 2 „Infrastruktura techniczna”, działanie 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”

Projekt „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów.

Wartość całk. projektu 893 106,00 zł., w tym dofinansowanie 759 140,10 zł.

Okres realizacji projektu: od II kw. 2010 r. do  IV kw. 2010 r.

Celem projektu pn. Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanówjest poprawa dostępności do transportu publicznego w Gminie Cieszanów, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Realizacja projektu wpłynie na spójność układu komunikacyjnego gminy z komunikacją publiczną powiatu lubaczowskiego, prowadząc do zwiększenia dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych. Usprawni i poprawi dojazd mieszkańcom do miejsc pracy oraz do wszystkich instytucji działających w mieście Cieszanów. Transport publiczny będzie pełnił także dla mieszkańców funkcje socjalne zapewniając możliwość dostępu do ośrodków kultury i szkół oraz poprawy możliwości zatrudnienia dzięki zwiększeniu mobilności potencjalnych pracowników.

opis projektu – pdf