Utworzenie kompleksu turystycznego „Pan Karp na Wędrowcu” na terenie kąpieliska w Nowym Siole”

Tytuł operacji: Utworzenie kompleksu turystycznego „Pan Karp na Wędrowcu” na terenie kąpieliska w Nowym Siole”

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita zrealizowanego zadania / operacji 468.146,33 zł. , w tym wkład własny Gminy Cieszanów 291 156,33 zł. i dofinansowanie 177.000,00zł. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej„ w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 10.11.2020 r.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie od 10.11.2020 r. do 09.08.2021 r.

Operacja polegająca na budowie ogólnodostępnej  infrastruktury turystycznej pn. „Pan Karp na Wędrowcu” służyć będzie regulowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo występujących na terenie Gminy Cieszanów.
Zlokalizowany na terenie Kąpieliska w Nowym Siole budynek sanitariatów rozbudowano o natryski, pomieszczenie do prania, podgrzewania i przygotowania posiłków, z których korzystać będą mogły wszystkie chętne osoby, w tym turyści.
W istniejącym budynku pomieszczenie magazynowe przeznaczono na salę ekspozycyjną i WC dla niepełnosprawnych.