Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”
Nr i nazwa działania: nr 4.3 „Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej”

 

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu – 465 311,01 zł., w tym dofinansowanie
339 947,91 PLN

Okres realizacji projektu: od 11.01.2010 r. do 13.10.2010 r.

Przedmiotem projektu było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Inwestycja polegała na dostosowaniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt edukacyjny budynku po byłym kinie znajdującym się w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 8, 37 – 611 Cieszanów.

Celem projektu było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie, co wpłynie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.

opis projektu – pdf