Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

 Tytuł projektu:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Cieszanów – etap”

Projekt realizowany przez Gminę Cieszanów

Projekt realizowany w chwili obecnej

Okres realizacji projektu: od dnia  24.10.2016 r. do dnia 30.06.2018 r.

 

Wartość projektu: ok. 4 008 207,79 zł., w tym dofinansowanie
ok. 2 992 203,16 zł.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł w generacji rozproszonej poprzez kompleksową termomodernizację obiektów: Szkoły Podstawowej w Kowalówce, Szkoły Podstawowej w Niemstowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Siole, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Lublińcu. Realizacja projektu skutkować będzie znaczącym ograniczeniem ilości energii zużywanej na: cele grzewcze (c.o.), dzięki poprawie izolacji termicznej ww. obiektów i modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej; cele oświetlenia poprzez wymianę opraw świetlnych na energooszczędne; cele zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji paneli fotowoltaicznych. Projektem objęte są wyłącznie budynki użyteczności publicznej infrastruktury edukacyjnej stanowiące własność w Gminy Cieszanów.

 

Budynek szkolny w Kowalówce

Budynek szkolny w Nowym Siole

Budynek szkolny w Niemstowie

Budynek szkolny w Nowym Lublińcu