Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś. 5. Infrastruktura publiczna.,
Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna.

 

Tytuł projektu ”Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”

Projekt realizowała Gmina Cieszanów

Okres realizacji projektu: od dnia 19.03.2013 do dnia 31.12.2014

 

Celem projektu pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z niedostatecznym wyposażeniem infrastruktury systemu oświaty zarządzanej przez Gminie Cieszanów.

Projekt służy zmniejszeniu występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, pozwoli na zmniejszenie liczebności grup szkolnych, lepsze dostosowanie dziennych i tygodniowych planów zajęć. organizowane w modernizowanych i rozbudowywanych obiektach. Ponadto, w ramach niniejszego projektu wsparcie obejmie także placówkę opieki przedszkolnej, korzystnie wpływając na sytuacje opiekunów, którzy są czynni zawodowo.

opis projektu – pdf

tablica lodowisko – pdf