Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
Oś. Priorytetowa nr 5 „Infrastruktura publiczna”,
Działanie nr 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”

Tytuł projektu „Tytuł projektu „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cieszanów”

Projekt zrealizowała Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu 1 162 946,45 zł., w tym dofinansowanie
814 062,50 zł.

Projekt realizowany od IV kw. 2008 r. do II kw. 2011 r.

Głównym celem zrealizowanego przez Gminę Cieszanów projektu jest stworzenie warunków rozwoju kapitału społecznego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez inwestycję w rekreację i sport.

opis projektu – pdf