Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Społeczeństwo informacyjne”

Nr i nazwa działania: 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”

 

Tytuł projektu  „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów”

Projekt zrealizowała Gmina Cieszanów

 

Całkowita wartość projektu   1 147 171,80 zł, w tym dofinansowanie

954 416,03 zł.

 

Okres realizacji inwestycji: od dnia 10.05.2012 r. do dnia 28.02.2014 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanów oraz uruchomienie sześciu usług w obszarze e-edukacji świadczonych przez placówki oświatowe poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii ICT do końca roku 2014.

opis projektu – pdf

prezentacja e – usług – prezentacja pptx