Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I: szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa (nr i nazwa): nr  6 „Turystyka i kultura”
Działanie (nr i nazwa): „Turystyka i kultura”

Tytuł projektu: „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki,
trasy turystyczne, pola
namiotowe  i infrastruktura
turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Projekt zrealizowała Gmina Cieszanów

Całkowita wartość projektu  3 383 558,24  zł., w tym dofinansowanie
2 224 155,35   PLN

Okres realizacji projektu od 2009 r. do grudnia 2014 r.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Cieszanów.

 

opis projektu – pdf

tablica – pdf