Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś. Priorytetowa nr 5. Infrastruktura publiczna
Nr i nazwa działania: 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Schemat: B

Tytuł projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu 1 750 928,06 zł., w tym dofinansowanie 1 223 100,00 zł.

Projekt realizowany od dnia 27.04.2010 r. do dnia 15.08.2011 r.

opis projektu – pdf