Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji

                                                            

Zadanie zrealizowano ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł zadania: „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji–I etap i II etap”.

Zadanie zrealizowała Gmina Cieszanów

I etap – koszt całkowity ok. 607 tyś. zł., w tym dofinansowanie ok. 300 tyś. zł.

I etap – zadanie realizowane było od dnia 11.03.2010r. do dnia 22.07.2010r.

II etap – koszt całkowity ok. 682 tyś. zł., w tym dofinansowanie ok. 257,5 tyś. zł.

II etap – zadanie realizowane było w latach 2012 – 2013

opis zadania I etap – pdf