Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

 

Tytuł projektu: „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji”

Projekt realizowany przez Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu 448 405 zł., w tym dofinansowanie 358 723 zł.

Okres realizacji projektu   od dnia 2005-05-08 do dnia 2006-12-21.

Celem projektu była rewitalizacja parku w Cieszanowie.

opis projektu – pdf