Przebudowa drogi powiatowej Cieszanów – Nowe Sioło nr 1656R

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 2. Infrastruktura techniczna,  Nr i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat: B Drogi powiatowe

 

Tytuł projektu „Przebudowa drogi powiatowej Cieszanów – Nowe Sioło nr 1656R”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów.

Całkowita wartość projektu 2 019 001,74 zł., w tym dofinansowanie 1 128 212,80 zł.

Okres realizacji inwestycji: od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z droga wojewódzka Nr 865 Jarosław – Bełżec oraz udostępnienie terenów przy drodze powiatowej nr 1656R dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

opis projektu – pdf