Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem

                               

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zadanie pn. ”Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem”

Zadanie realizowała Gmina Cieszanów

Całkowity koszt projektu 357 773,59 zł., w tym dofinansowanie 126 731,00 zł.

Prace budowlane rozpoczęto w dniu 5.09.2011 i zakończono 25.10.2011r.,
odbioru robót dokonano w dniu 4.11.2011r .

opis zadania – pdf