Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych z Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013

Oś. Priorytetowa nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”,

Działanie 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”

Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych z Gminy Cieszanów”

Projekt zrealizowała Gmina Cieszanów

Całkowita wartość projektu  1 571 877,09 zł., w tym dofinansowanie
1 326 042,10 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Cieszanów i w powiecie lubaczowskim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych.

opis projektu – pdf

Historia i działalność straży – pdf