Kontakt

Gmina Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
strona: www.cieszanow.org
e-mail: cieszanow@vp.pl
tel.         016 63 11 076
fax.       016 63 11 440