Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie

Projekt dofinansowany z Programu INTERREG IIIA 2004-2006
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu „Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie”

Projekt realizowała Gmina Cieszanów

Całkowity koszt Projektu – 2 868 130,98 zł., przy dofinansowaniu 2 150 811,42 zł.,

Okres realizacji projektu: od listopada 2005 r. do końca sierpnia 2007 r.

Głównym celem projektu było  stworzenie bazy materialnej dla rozwijania współpracy transgranicznej. Stworzenie trwałej struktury współpracy dla szkół w zakresie wymiany uczniów,  organizowania obozów, kolonii dla dzieci w okresie letnim, wymiany w zakresie sztuki ludowej, prezentacji dorobku etnicznego i kulturalnego.

opis projektu – pdf