Tworzenie i udostępnianie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowości Dachnów, Gmina Cieszanów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja dofinansowywana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. Tworzenie i udostępnianie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowości Dachnów,  Gmina Cieszanów

mająca na celu: wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej w zakresie tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji w m. Dachnów, gm. Cieszanów.

Operację realizuje Gmina Cieszanów

Całkowity koszt operacji 980 000,00 zł., w tym planowane dofinansowanie 500 000,00 zł.

Prace budowlane rozpoczęto w dniu 27.08.2019 i zaplanowano zakończyć do dnia 16.12.2019r.

Zadanie wykonane zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 13.12.2019 r. na kwotę całkowitą 980 000 zł.

opis wykonanych prac