Budowa kanalizacji na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie

Budowa kanalizacji na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie

Operacja „Budowa kanalizacji na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie” typu „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nr umowy o przyznanie pomocy 00145065150-UM0900180/20
z dn. 24.056.2021 r.

W dniu 15.11.2021 r. zakończono prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie o dł. ok. 406 m. Na trasie wybudowanej kanalizacji usytuowano 10 kpl. studzienek kanalizacyjnych.