Strona główna

Witamy na stronie Gminy Cieszanów prezentującej wybrane inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Prezentujemy  inwestycje realizowane przez Gminę Cieszanów,  a także jednostki podległe.

 

O nas

Gmina Cieszanów – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim,
w powiecie lubaczowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była
w województwie przemyskim.

Siedzibą gminy jest Cieszanów.

Gmina Cieszanów położona jest w północnej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, jednego z mezoregionów Kotliny Sandomierskiej, w obrębie Garbu Tarnogrodzkiego, na północ od rzeki Lubaczówki. Granica między Płaskowyżem Tarnogrodzkim a sąsiadującym z nim Roztoczem przebiega niedaleko krańców gminy.

Obszar gmina wynosi 219,35 km², w tym:
użytki rolne: 55%
użytki leśne: 38%

Gmina stanowi 16,77% powierzchni powiatu.

Gminę Cieszanów oprócz miasta Cieszanów tworzą wsie: Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków.

Kontakt

Gmina Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
strona: www.cieszanow.org
e-mail: cieszanow@vp.pl
tel.         016 63 11 076
fax.       016 63 11 440